الف ملک سایت املاک و مستغلات ایرانی

در حال بارگذاری
حدود قیمت: {{data.price[0]}} - {{data.price[1]}}
حداقل حداکثر متراژ: {{data.square_feet[0]}} - {{data.square_feet[1]}}
اتاق ها
ابتدا مکان را انتخاب کنید
شعاع: 0 - {{data.proximity }} کیلومتر
انواع دفتر
امکانات
دریافت نتایج فیلتر
10
فروش
4,000 تومان/ماهانه
3,200 تومان/ماهانه
خدماتی
3600
متر مربع
213
فوت مربع
10
Rooms
1397
Year
الف ملک
10
فروش
2,900 تومان/ماهانه
2,600 تومان/ماهانه
خدماتی
3030
متر مربع
231
فوت مربع
8
Rooms
1395
Year
الف ملک
10
فروش
41,000,000 تومان/ماهانه
40,000,000 تومان/ماهانه
مشارکت
3444
متر مربع
127
فوت مربع
7
Rooms
1395
Year
الف ملک
10
فروش
6,000 تومان/ماهیانه
4,500 تومان/ماهیانه
مجازی
2334
متر مربع
324
فوت مربع
7
Rooms
1398
Year
الف ملک
10
فروش
خدماتی
2900
متر مربع
312
فوت مربع
4
Rooms
1388
Year
الف ملک
10
فروش
4,000 تومان/ماهانه
3,200 تومان/ماهانه
خدماتی
3600
متر مربع
213
فوت مربع
10
Rooms
1397
Year
الف ملک
10
فروش
2,800 تومان/ماهیانه
2,600 تومان/ماهیانه
زیرمجموعه
3200
متر مربع
342
فوت مربع
4
Rooms
1380
Year
الف ملک
10
فروش
2,900 تومان/ماهانه
2,600 تومان/ماهانه
خدماتی
3030
متر مربع
231
فوت مربع
8
Rooms
1395
Year
الف ملک
9
اجاره
3,500 تومان/ماهیانه
2,500 تومان/ماهیانه
آپارتمان
2750
متر مربع
345
فوت مربع
4
Rooms
1386
Year
الف ملک
10
اجاره
مشارکت
3000
متر مربع
321
فوت مربع
6
Rooms
1399
Year
الف ملک
10
اجاره
2,400 تومان/هفتگی
2,000 تومان/هفتگی
خدماتی
3000
متر مربع
129
فوت مربع
4
Rooms
1396
Year
الف ملک
10
اجاره
2,400 تومان/ماهانه
2,000 تومان/ماهانه
خدماتی
1878
متر مربع
342
فوت مربع
8
Rooms
1387
Year
الف ملک

چیزی یافت نشد

نمایش روی نقشه

ملک های ویژه

اجاره
10
مشارکت
3000
متر مربع
6
Rooms
1399

3,000 تومان/ماهانه
2,200 تومان/ماهانه
فروش
10
مشارکت
3444
متر مربع
7
Rooms
1395

41,000,000 تومان/ماهانه
40,000,000 تومان/ماهانه
اجاره
11
آپارتمان
3030
متر مربع
9
Rooms
1386

1,900 تومان/ماهانه
1,800 تومان/ماهانه
اجاره
10
خدماتی
1878
متر مربع
8
Rooms
1387

2,400 تومان/ماهانه
2,000 تومان/ماهانه
فروش
10
زیرمجموعه
3200
متر مربع
4
Rooms
1380

2,800 تومان/ماهیانه
2,600 تومان/ماهیانه
homepress